Naši klijenti
„Institut za vode„ d.o.o. Bijeljina je realizovao uspješnu saradnju sa nizom renomiranih klijenata i saradnika, a neki od njih su:

JAVNA USTANOVA 'VODE SRPSKE'JAVNA USTANOVA 'VODE SRPSKE'
MH ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE / ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU A.D. MH ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE / ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU A.D.
MJEŠOVITI HOLDING 'ERS’ / MP A.D. TREBINJE / ZP 'HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI’ A.D. MJEŠOVITI HOLDING 'ERS’ / MP A.D. TREBINJE / ZP 'HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI’ A.D.
Mješoviti holding “Elektroprivreda republike Srpske”-Matično preduzeće A.D.Trebinje –Zavisno preduzeće”Rudnik i Termoelektrana Ugljevik”Mješoviti holding “Elektroprivreda republike Srpske”-Matično preduzeće A.D.Trebinje –Zavisno preduzeće”Rudnik i Termoelektrana Ugljevik”
EFT Rudnik i termoelektrana stanari D.O.O. EFT Rudnik i termoelektrana stanari D.O.O.
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI  KLINIČKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKEJAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI  KLINIČKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKE
JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVOJZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
JP Vodovod A.D. GackoJP Vodovod A.D. Gacko
EFT Rudnik i termoelektrana Gacko D.O.O. EFT Rudnik i termoelektrana Gacko D.O.O.
RAFINERIJA NAFTE BRODRAFINERIJA NAFTE BROD
MLIJEKOPRODUKT D.O.O MLIJEKOPRODUKT D.O.O
JP VODOVOD I KANALIZACIJA JP VODOVOD I KANALIZACIJA
ORAO ADORAO AD
ALUMINA DOOALUMINA DOO
VLADA BRČKO DISTRIKT- Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu – pododjeljenje za šumarstvo i vodoprivredu VLADA BRČKO DISTRIKT- Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu – pododjeljenje za šumarstvo i vodoprivredu
Ministarstvo odbrane BiHMinistarstvo odbrane BiH
SISECAM SODA LUKAVAC D.O.O.  SISECAM SODA LUKAVAC D.O.O.
JU VETERINARSKI ZAVOD TUZLANSKOG KANTONA JU VETERINARSKI ZAVOD TUZLANSKOG KANTONA
TQM D.O.O. TQM D.O.O.
AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BIHAGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BIH
CONTROL – H CONTROL – H