Unapređenje i razvoj specijalističkog rada u oblasti voda, zahtijevaju od „Instituta za vode„ d.o.o. Bijeljina stalnu brigu o kvalitetu i pouzdanosti rezultata usluga.


VIŠE O NAMA

Voda je opšte dobro i prirodni resurs od ogromnog značaja. Kvalitet našeg života i zdravlja je neodvojivo povezan sa vodom.
Stoga, moramo da zaštitimo vode i njene ekosisteme protiv akcija koje negativno utiču na njih.

Licence, akreditacije i sertifikati

Licenca 8-E/16 i PL-0939/2016

O ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine i reviziju tehničke dokumentacije.

Licenca PL-1107/2016

Za reviziju tehničke dokumentacije za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje organ jedinice lokalne samouprave i to hidrotehničke faze, tehnološke faze, tehnološke podloge i tehnološki proces.

Sertifikat br. 05843/0

O primjeni i daljem razvoju efikasnom sistemu upravljanja kvaliteta u skladu sa standardom ISO 9001:2008 za tehničko testiranje i analizu.

Rješenje BAS EN ISO/IEC 17025:2018

za ispitivanje otpada u skladu sa standardom BAS EN ISO/IEC 17025:2018 u pogledu osposobljenosti za izvođenje ispitivanja.

Rješenje O-1

Rješenje o odobrenju za rad vodoprivrednoj laboratoriji kategorije 1.

Rješenje 12.03.5-330-3936/19

za obavljanje poslova određivanja osnovnih parametara plodnosti poljoprivrednog zemljišta i ostatka pesticida u zemljištu.

Odjeljenje za mikrobiološke i biološke analize

Mikrobiološka laboratorija “Instituta za vode" d.o.o. Bijeljina, već 10 godina uspješno ispunjava sve tehničke i stručne zahtjeve koje proističu iz plana i programa monitoringa površinskih vodotoka na teritoriji Republike Srpske.

Odjeljenje za fizičko-hemijske analize

Fizičko-hemijska laboratorija se bavi kontrolom kvaliteta voda. Akreditovana je u decembru 2008. godine prema standardu BAS ISO/IEC 17025:2006.

Odjeljenje za fizičko-hemijske analize

Fizičko-hemijska laboratorija se bavi kontrolom kvaliteta voda. Akreditovana je u decembru 2008. godine prema standardu BAS ISO/IEC 17025:2006.

Odjeljenje za hidrometriju

Odjeljenje za hidrometriju vrši mjerenja vodostaja i protoka površinskih voda, mjerenje nivoa vode podzemnih voda, mjerenje protoka vode u cijevima pod pritiskom i detekcija kvarova u vodovodnim sistemima.

[sg_popup id=”1″ event=”onload”][/sg_popup]