Neakreditovane metode
Pored metoda i parametara koji su navedeni, a obuhvaćeni su skupom akreditacije u skladu sa BAS EN ISO/IEC 17025:2006, Laboratorija ''Institut za vode'' d.o.o. Bijeljina je osposobljena za laboratorijsko ispitivanje parametara koji su izvan područja akreditacije.