Odjeljenje za mikrobiološke i biološke analize

Mikrobiološka laboratorija “Instituta za vode" d.o.o. Bijeljina, već 10 godina uspješno ispunjava sve tehničke i stručne zahtjeve koje proističu iz plana i programa monitoringa površinskih vodotoka na teritoriji Republike Srpske.

Prati i kontroliše kvalitet rijeka, jezera, akumulacija i podzemnih voda. Od 2007. godine posluje prema zahtjevima ISO 9001, a od 2008. uspješno radi i prema principima ISO 17 025.

Posjeduje svu tehničku i profesionalnu podršku koja je neophodna za dobru laboratorijsku praksu i kontrolisan rad.