O nama
parallax background

„Institut za vode“ d.o.o. Bijeljina je osnovan 1999. godine, u trenutku kada se procijenilo da bi bilo korisno i ekonomski isplativo da postoji jedna takva pravna institucija koja treba, na principu ekonomske samostalnosti i isplatljivosti, da preuzme dio odgovornosti za kontrolu kvaliteta voda na prostoru Republike Srpske.

Vrijeme osnivanja se podudara sa vremenom kada je projekat „Institucionalnog jačanja sektora vodoprivrede“ bio u punoj fazi realizacije, a koji je bio organizovan i vođen od strane Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Republike Srpske i podržan prvim ugovorom od strane EC i USAID.

Od tog vremena pa do danas, Institut je prešao put vlasničkog restruktuiranja i danas predstavlja instituciju u potpunom privatnom vlasništvu. U proteklom vremenu potpisano je i realizovano više od stotinu ugovora: o ispitivanju kvaliteta voda, različitih projekata iz oblasti vodoprivrede i zaštite životne sredine.
Kada se govori o kadrovskoj strukturi Institut za vode doo Bijeljina ima 18 zaposlenih. Od navedenog broja 14 radnika je sa VSS ( 2 doktora nauka, 4 diplomirana inžinjera sa master diplomom, od kojih 2 pohađaju doktorske studije, 8 diplomiranih inžinjera), 2 radnika VŠS, 2 radnika srednje stručne spreme).
Laboratorija instituta posjeduje sertifikat ISO 9001:2008 kao i BAS ISO 17025:2008. Posebna pažnja se posvećuje jačanju i stručnom osposobljavanju kadrova, što je sigurno ulaganje u budućnost. Konačan cilj nam je biti najbolji na prostoru BiH i izboriti se za zavidno visoko mjesto na prostorima Jugoistočne Evrope.